Søndag d. 5. januar 2020, kl. 10:30

Hellig trekongers søndag

Prædikant: C.O. Christensen

Indsamling ved gudstjenesten går til Religionspædagogisk Center