Tirsdag d. 12. maj 2020, kl. 19:00

Mødet er dels det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet orienterer om rådets virke i det forgangne år, dels orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg. Man kan på mødet meddele sin interesse for at stille om til valget.