Søndag d. 7. juni 2020 (hele dagen)

Årets udflugt begynder med en kort gudstjeneste i Tornbjerg Kirke søndag den 7. juni kl. 8.30.

Inden vi forlader kirken omkring en time senere, har vi spist morgenmad sammen, og har sat os i bussen for at drage mod Ebeltoft. Undervejs gør vi stop ved Bregnet Kirke, som både er en historisk og kunsthistorisk perle. Vi håber på en rundvisning i kirken og drager videre til Ebeltoft. Der vil vi finde et sted at spise den medbragte frokost, hvorefter der er to muligheder. Nogle vil antagelig gerne se Fregatten Jylland, mens andre kan gå på glasmuseum. Når eftermiddagen er brugt, sætter vi os i bussen igen og kører mod Fyn. Før vi kommer til Lillebælt, spiser vi aftensmad på et hotel.

Som det fremgår, er turen ikke planlagt i detaljer endnu. De præcise tidspunkter og besøg vil kunne findes på kirkens hjemmeside efter påske. Turen kommer til at koste 250 kr. iberegnet eventuel entré på museum eller på Fregatten Jylland og aftensmaden på hotel.

Tilmelding (med oplysning om enten glas- eller fregatbesøg) skal ske til kirkekontoret senest søndag den 17. maj.

Tornbjerg Menighedsråd