Søndag d. 22. marts 2020, kl. 10:30

Midfaste søndag

Prædikant: Carsten Christensen

Joh. 6,24-35

Indsamling ved gudstjenesten går til Samvirkende Menighedsplejer