Torsdag d. 21. maj 2020, kl. 10:30

Kristi himmelfartsdag

Prædikant: Carsten Chrsitensen

Luk. 24,46-53

Indsamling ved gudstjenesten går til Danske Sømands- og Udlandskirker