Kirke- og kulturværksted

OKT
20

Kirke- og kulturværksted


Tirsdag d. 20. oktober 2020, kl. 19:30
Kirke- og kulturværksted

Da alt lukkede ned i marts, var vi i gang med at læse Kåre E. Pedersens bog om kristendom i en sekulær verden. Flere har haft glæde af at stifte bekendtskab med Charles Taylors sekulariseringsteori, og derfor gør vi bogen færdig denne aften. Vi læser 2. del (s. 53 til 72) og afslutningen s. 115.