Salmelegestue for dagplejere

 Salmelegestuen er et tilbud til områdets dagplejere om en musikalsk hyggestund i kirken med dagplejebørnene. Der er plads til 3-4 dagplejere med tilsammen ca. 12 børn ad gangen, og dagplejerne aftaler selv indbyrdes, hvem der kommer. Vi begynder kl. 10.00 og synger og leger inde i kirken en halv times tid. Derefter går vi ind i et af konfirmandlokalerne og spiser medbragt mad. Kirken sørger for kaffe/te til de voksne og vand
til børnene.

Salmelegestuen følger skoleferierne. Salmelegestuen har, som så meget andet, været aflyst siden midten af marts pga. corona.
Hvis forholdene tillader det, begynder vi igen torsdag den 13. august kl. 10.00.

Nærmere oplysninger om salmelegestuen hos Merete Mathiesen på tlf. 20 27 84 98 / 31 95 88 90