Torsdag den 14. november kl. 19.30

Der er mange fine både nye og gamle dåbssalmer. Nogle er
meget forkyndende, andre er mere fortællende. Nogle lægger
tryk på glæden ved at få et barn, andre på det at barnet i dåben bliver et Guds barn – og sådan kan man blive ved. Få og små ord kan være afgørende for, hvilket syn digteren har på dåben.
Denne aften nærlæser vi dåbssalmerne og lærer antagelig også et par nye. Vel mødt.
Carsten Olav Christensen