Sangeftermiddage

Som mange vil vide, har vi et nyt format for vores sangarrangementer. Vi synger nu sammen om eftermiddagen, og det er op til jer, der kommer, at vælge, hvad vi skal synge, dog ud fra et bestemt tema. I efteråret inviterer vi til 3 sangeftermiddage.

 

 

 

Torsdag den 24. september kl. 15.30

 

Denne første arrangement har overordnet intet tema, eftersom det er deltagerne, der bestemmer, hvad der skal synges. Det kunne være dejligt, hvis alle kom med et par ønsker til sange med hjemmefra, og måske en lille historie eller et minde knyttet til den valgte sang. Det kan også være, at vi i fællesskab bare skal bladre i Højskolesangbogen og Salmebogen, og på den tilfældige måde lade lystprincippet råde. Vel mødt til sangeftermiddag, hvor deltagerne selv vælger de sange, vi skal synge.
Præsterne

 

Torsdag den 22. oktober kl. 15.30

Syng og bliv klogere...
Denne eftermiddag er temaet: “Gud i musikken”. Vi skal synge selv,men sognepræst Helle Anker Bisgaard vil også belyse, hvordan musik siden tidernes morgen har haft en religiøs dimension. Det sker blandt andet ved at afspille forskellige brudstykker af værker
af musikhistoriens mest berømte komponister.

Torsdag den 26. november kl. 15.30

Syng og bliv klogere...
Denne eftermiddag skal vi synge sange og salmer og lytte til musik, hvor klokkeringning spiller en rolle. Der hænger klokker så mange steder lige fra skolegården, over rådhuset til landets kirker. Klokkens ringning har en mening – men hvilken? Det vil sognepræst Carsten Christensen give et par eksempler på fra rock-poesiens til kirkens verden. Og så skal vi naturligvis synge nogle sange fra Højskolesang- og Salmebogen.