Fordybelsesgudstjeneste

Onsdag den 12. februar kl. 19.30

Har du travlt i hverdagen og trænger til en halv times ro og fred, er denne gudstjeneste en mulig ramme om at samle tankerne og ydermere en lejlighed til at få et par ord med på vejen. Orgelet vil tie denne aften, mens andre musikinstrumenter vil lyde med forskellige musikindslag. Der vil blive læst to tekster fra Bibelen, som kommer til at stå alene og tale for sig selv, idet der ingen prædiken er.

Helle Anker Bisgaard

 

Fordybelsesgudstjeneste

 

Tirsdag den 17. marts kl. 19.30

Fristelse og forsagelse er temaer i fastetiden. Det er temaer, som er velkendte i det bibelske univers, og derfor er de også almenmenneskelige. Hvorfor sige nej til noget, som for en umiddelbar betragtning er en fordel og godt? Hvilken glæde kan nogen have af at forsage noget? Denne aften er kirkerummet åbent for stilhed og eftertænksomhed.

Carsten Olav Christensen