AFLYST

Skærtorsdag den 9. april kl. 17.00

Gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning

Denne aften mindes vi Jesu sidste måltid sammen med sine disciple. Det var ved dette måltid, at han indstiftede nadveren. Dagen efter, langfredag blev han korsfæstet. Det er en af påskens vigtige begivenheder, og det markerer vi ved - udover at holde nadver i kirkerummet - at spise et påskemåltid sammen i sognelokalerne efter gudstjenesten. Det er netop et påskemåltid, sådan at forstå, at vi på bedste vis forsøger at efterligne et oprindeligt jødisk påskemåltid.

Friluftsgudstjeneste Sanderumgårds have

2. pinsedag kl. 11.00

Traditionen tro flytter vi anden pinsedags gudstjeneste til Sanderumgaards have. Men til forskel fra tidligere år medvirker vores biskop, Tine Lindhardt ved denne udendørs gudstjeneste.

I Danmark flyder naturens gang sammen med kirkeårets, og det bliver ekstra tydeligt, når vi fejrer pinsegudstjeneste i det fri. Erik Vind og frue har inviteret os til at bruge haven denne formiddag, og gudstjenesten er blevet til i et samarbejde mellem Tornbjerg,

Fraugde, Allerup og Davinde Menighedsråd.

Efter gudstjenesten er man velkommen til at spise den medbragte mad i haven.

Der er fælles afgang fra Tornbjerg Kirke kl. 10.30. Så håber vi, at antallet af mennesker passer med antallet af pladser i bilerne. Kirkebil er en mulighed.