Særlige gudstjenester

Billedgudstjeneste

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30

Når Jesus skulle fortælle om Guds rige og indkredse, hvem han selv var, gjorde han det ofte ved at bruge billedsprog.
I Johannesevangeliet finder vi nogle meget tydelige eksempler på dette. Her fortæller Jesus bl.a dem, der lytter til ham at : Han er vintræet og vi er grenene. Han siger også: Jeg er døren, Jeg er Livets brød, Jeg er den gode hyrde, Jeg er vejen, sandheden og livet…
Der ligger også en pointe i udtrykket: “Jeg er”. For når Jesus siger det, klinger der dét med, at det var det udtryk Gud selv
brugte, for at fortælle Moses hvem han var. Moses står ved den brændende tornebusk og Gud taler til ham inde fra busken. På Moses´spørgsmål om, hvem der taler til ham, siger Gud: “Jeg er den, jeg er”. På den måde er det Guds eget navn Jesus bruger, når han siger: “Jeg er”
Det er disse temaer som vi vil give udtryk for i denne billedgudstjeneste, hvor de sproglige billeder blander sig med billeder i både maleri og musik.
Gudstjenesten er tilrettelagt af Helle Anker Bisgaard i samarbejde med Expanding Canvas, som består af: Tine Skau, Kai Steensgaard og billedkunstner Karsten Aurerbach.
Helle Anker Bisgaard

 

Musikgudstjeneste Allehelgen

Søndag den 1. november kl. 16.00

Ved Allehelgen går vore tanker til de kære, vi har mistet – det kan være sket for nylig – det kan være mange år siden.
Med denne musikgudstjeneste ønsker vi at skabe en ramme for den ro og eftertanke, der er nødvendig, når vi gerne vil mindes de mennesker, som vi har kendt og elsket, men som nu ikke er hos os mere.
Præsterne

 

Fordybelsesgudstjeneste

Tirsdag den 24. november kl. 19.30

Den sidste tid i kirkeåret er præget af tekster, hvor livet gøres op og det er Vorherre selv, der fælder dom over vores liv. Det er godt, at vi lever i en tro på, at det er Ham og ikke vores næste eller fjende, der skal bedømme os. Så temaet denne tirsdag giver sig selv: Guds overbærende kærlighed. Vel mødt til godt og vel en halv times fordybelse.
Carsten Christensen

 

 

Fordybelsesgudstjeneste

Onsdag den 16. december kl. 19.30

Måske trænger du til en rolig stund midt i juletravlheden? Ved
denne korte gudstjeneste vil der være lejlighed til stilhed og
fordybelse. Der vil blive læst tekster, der handler om det håb, der blev plantet i denne verden med Jesu fødsel, vi vil synge en enkelt salme, lytte til et par musikindslag, bede og være stille sammen.
Helle Anker Bisgaard

 

 

 

Fordybelsesgudstjeneste

Torsdag den 28. januar kl. 19.30

Tabt og fundet. Vi har alle i forskellige forhold og til forskellige tider følt os ”tabt bag en vogn” eller fortabte. Det er en træls følelse, fordi den ofte også er noget man er alene om. Den følelse kendte Jesus også, og derfor lavede han også adskillige historier om det at være tabt og blive fundet igen. Vi skal synge, bede, være stille og lytte til musik. Vel mødt til en halv time i fred og ro.
Carsten Christensen