Pinsegudstjeneste i det frie på Sanderumgaard
2. pinsedag mandag den 10. juni kl. 11.00

Traditionen tro flytter vi anden pinsedagsgudstjeneste til
Sanderumgaards have. I Danmark flyder naturens gang sammen med kirkeårets, og det bliver ekstra tydeligt, når vi fejrer pinsegudstjeneste i det fri. Erik Vind og frue har inviteret os til at bruge haven denne formiddag, og gudstjenesten er blevet til i et samarbejde mellem Tornbjerg, Fraugde, Allerup og Davinde Menighedsråd. Efter gudstjenesten er man velkommen til at spise den medbragte mad i haven.
Der er fælles afgang fra Tornbjerg Kirke kl. 10.30. Så håber vi, at antallet af mennesker passer med antallet af pladser i bilerne