Kirke- og Kulturværksted 2019/2020

 

 

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30

Da alt lukkede ned i marts var vi i gang med at læse Kåre
E. Pedersens bog om kristendom i en sekulær verden. Flere
har haft glæde af at stifte bekendtskab med Charles Taylors
sekulariseringsteori, og derfor gør vi bogen færdig denne aften. Vi læser 2. del (s. 53 til 72) og afslutningen s. 115.

Carsten Olav Christensen

 

Torsdag den 19. november kl. 19.30

Er familien ynder forandring?

Hvem er jeg egentlig i familie med, og hvilke kriterier har vi for,
at vi kan sige, at vi er i familie? Disse og mange flere overvejelser tager deres udgangspunkt i nogle udtalelser inden for hjemmets fire vægge og kan sættes op imod Jesu ord om efterfølgelse: “Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel”. Hvad er vigtigst, slægtsforhold eller om man har samme livssyn?
Udgangspunktet for denne aftens drøftelse bliver en tekst fra en hjemmeside, hvor netop familiebegrebet i europæisk kultur sættes under lup: https://faktalink.dk/titelliste/familien underforandring. Vel mødt.

 

Onsdag den 9. december kl. 19.30

Den sidste aften i 2020 i Kulturværkstedet bliver en filmaften. Vi skal – hvis det kan lade sig gøre – se den prisbelønnede dokumentarfilm “The Cave.”

Det er en film, som følger en kvindelig læge, der er fanget i Syrien i den belejrede bydel Al-Ghouta. Er det muligt at finde håb og sikkerhed i det underjordiske hospital, kaldet The Cave? Her arbejder den ledende børnelæge Dr. Amani Ballour og hendes kollegaer Samaher og Dr. Alaa, som alle, her under jorden, har sikret sig retten til at arbejde på lige vilkår med deres mandlige kollegaer, hvilket ville være helt utænkeligt i den syrisk herskende patriarkalske kultur over jorden. Vi følger kvinderne, når de kæmper med daglige bombardementer, konstant i underskud af forsyninger og med en overhængende trussel af kemiske angreb – således maler filmen et portræt af mod, modstandskraft og ikke mindst af kvindelig solidaritet.
Hvis det viser sig umuligt at se denne dokumentarfilm, vil jeg fremskaffe filmen “Larazzo den lykkelige”. Der serveres naturligvis en kop glögg denne aften.