Kunstforeningens generalforsamling

 

Generalforsamling 2020

Onsdag den 23. september kl. 19.30

I det sidste kirkeblad blev der indkaldt til generalforsamling i kunstforeningen den 16. april. Den blev som bekendt aflyst på grund af corona. Vi indbyder derfor atter til generalforsamling - nu bliver den holdt onsdag den 23. september i sognelokalerne
i Tornbjerg Kirke kl. 19.30. Vi følger dagsordenen, som er nedskrevet i vedtægterne og slutter af med udlodning af foreningens indkøbte kunstværker i løbet af det forgangne år.

Helle Anker Bisgaard