Kirkefrokost og menighedsmøde

Søndag den 26. maj kl. ca. 11.45

Efter gudstjenesten inviterer Tornbjerg Sogns menighedsråd
alle i sognet til frokost og det årlige menighedsmøde. Her vil
rådets medlemmer både fortælle lidt om, hvad de har lavet
det forgangne år og, hvad de har af planer for den kommende
tid. Derudover er rådet meget interesseret i forslag,
spørgsmål, ris og ros fra menigheden