Grundtvig - Kvinder og kunst

Sådan lyder temaet for denne dag, og det vil blive belyst ved to foredrag af to forskellige forskere fra Aarhus Universitet.

Kl. 14- 15.30

Foredrag ved Lone Kølle Martinsen, som er phd. i historie.

Lone Kølle Martinsen har det 19. århundrede som sit primære forskningsfelt, dog med en bredere interesse for idé - og mentalitetshistoriske emner. Lone er ansat som seniorforsker på Grundtvig Centret i Århus, hvor hun arbejder på et større projekt om kvindebegrebet hos Grundtvig.
Hun skriver følgende om sit foredrag: “Grundtvig troede på Kristus - og på kvinder! Sammen med andre romantikere begyndte Grundtvig i begyndelsen af 1800 - tallet at bruge ordet kvinde i sine tekster i stedet for det gængse fruentimmer. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor mente han, at vennen
Ingemann var sammenlignelig med en kvinde? Og rablede det for ham, da han i 1860’erne mente, at Guds datter skulle fødes i nord? Foredraget kommer ind på kvindebegrebet hos Grundtvig og diskuterer Grundtvigs opfattelse af kvindelighed “.

 

Kl. 15.30 - 16.00:  Kaffepause

Kl. 16-18:

Foredrag om det grundtvigske i billedkunsten.

Dette emne belyses af lektor Carsten Bach Nielsen, der er ansat ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Han er Exam. art. i kunsthistorie og Lic. theol og har mange forskellige publikationer bag sig. Tilmed er han anmelder ved Kristeligt Dagblad.
Han skriver således om foredragets emne: “N.F.S. Grundtvig var bestemt ikke optaget af billedkunst. Han var ordets mand, forkynderen, profeten. Det blev derfor hans tilhørere i det københavnske guldaldermiljø, der omsatte hans
folkelige og kristelige tanker til malede værker. Tidligt blev både Lundbye, Skovgaard, Dalsgaard og Constantin Hansen præget af Grundtvig; Senere fremstod en generation af mere moderne kunstnere som talerør for og fortolkere af det grundtvigske livs - og kristendomssyn. Det var ikke mindst de to brødre Joakim og Niels Skovgaard og deres elever, der knyttede forbindelsen til det grundtvigske i kirken og højskolen. Deres kunst er båret af
en front mod den indre mission, for hvilken bevidst omvendelse var nødvendig. For de grundtvigske kommer livet altid i første række. Frelsen og nåden er så mægtig, at den ikke kan holdes bag snævre menneskelige afgrænsninger. Skovgaardbrødrene går langt ud over alt - også med hensyn til Bibelen, der aldrig er en lærebog men Guds store fortælling om mennesket i verden .”

 

Kl. 18.00: Spisning

Pris pr. person for arrangementet er 150 kr.

Tilmelding til kirkekontoret eller her på hjemmesiden senest fredag den 8. marts 2019