Nyt fra Tine Skau

Musik og mennesker inde i kirken og ude i sognet

I foråret og efteråret 2019 åbner Tornbjerg Kirke igen dørene med en stribe arrangementer for børn og voksne.
Når I læser dette, har vi længe været godt i gang.
Familiegudstjenesterne i 2018 har været næsten overvældende
velbesøgte, og vi glæder os til gensyn med børnefamilierne i hele 2019. Den store tykke kirkemus kigger forbi fra tid til anden og deltager på sin helt egen (stumme) facon.
2019 er det år, hvor min tilknytning til kirken også bliver permanent synlig for de voksne. Jeg medvirker fast til en del gudstjenester som kirkemusiker. Vi har sat os for, at der skal synges af karsken bælg til gudstjenesterne, så organist Merete og jeg arbejder på at lave musikledsagelsen så “sanginsisterende” som muligt.
Årets bibelberetning er den om David. Jeg skal ud i 7 børnehuse og på Holluf Pile Skole og lave musik og drama-forløb om David, bedstevennen Jonathan, Kong Saul, Goliat, Batseba og de grumme filistre.
Som afslutning på disse forløb kommer børnene til Tornbjerg Kirke og ser TRIOfabulas forestilling DAVID - superhelt i krig & kærlighed.
Børnehavebørnene kommer også i sognelokalerne til kirkemusik – og det er en glæde at se, hvordan rammerne og samarbejdet omkring musiktimerne nu er velkendt og veldefineret for alle implicerede.
I april er det 3. år i træk, at kirken inviterer vuggestuer og dagplejere til Noahs Ark-forestilling. Det er nu en fin tradition, som vi - personalet i Tornbjerg Kirke - glæder os til at genopleve år efter år!
Et nyt tiltag er påskemødet for 4. og 5. årgang fra Holluf Pile Skole. Eleverne får foræret en lydmaleri-koncert som spilles (og males) live af ExpandingCanvas. Titlen er kort og godt Påskeevangeliet, og der venter eleverne en spil-levende musikalsk og billedkunstnerisk gennemgang af påskens begivenheder.
Med udgangen af 2019 har kulturmedarbejder-ordningen i Tornbjerg Kirke eksisteret i 4 år.
Vi har kun mødt velvilje for projektet. Vi har sammen, på musikalsk vis, arbejdet os igennem bibelhistorierne om Adam & Eva, Noahs Ark, Moses og nu Davidfortællingen.
Vil man vide mere om, hvad det er for nogle forestillinger, børnene
oplever? Så kig på www.tinekskau.dk. Der er videoer og læsestof.
Tak for forbilledlige samarbejder med kontaktpersoner, lærere,
pædagoger, medhjælpere og ledere – og for tålmodig hjælp til at få logistikken til at gå op!
Til sidst og allervigtigst: Tak for lån - også på forhånd - af omtrent 500 lyttende, syngende børn i 2019.
Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen igen.
Glade hilsner
Tine K. Skau
Musiker, performer, kulturmedarbejder