Børnekonfirmander

I løbet af foråret vil alle elever i 3. klasse på Holluf Pile Skole
modtage nærmere information om nogle temadage, der
bliver arrangeret i skoletiden af Tornbjerg Kirke og Holluf Pile
Skole i fællesskab. Der vil blive sat fokus på kristendommens
indhold — dog på en ikke-forkyndende måde, så alle uanset
religiøs observans kan deltage. Der vil indgå et kunstprojekt i
undervisningen.
Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste. Den er til
gengæld forkyndende - derfor står det også familierne frit for,
om man vil deltage eller ej.
Helle Anker Bisgaard