Gennem de sidste par år har egetræerne på kirkegården for alvor lukket til. På den ene side har det lagt et fint ”tag” på kirkegården i sommerperioderne og skabt et køligt og skyggefuldt rum, men på den anden side vil vi også gerne, at blomster og planter i jorden under træerne skal have lys og dermed grokraft. Nogle har også givet udtryk for, at der er områder på kirkegården, som er så mørke, at pårørende fravælger gravstedspladser, netop fordi der er for mørkt. Derfor har menighedsrådet søgt om og fået penge til at udtynde de eksisterende træer.
Kirkegården er – som kirken i øvrigt – stram arkitektur. De rette linjer er ikke til at tage fejl af, og det at træerne står på rad og række er åbenbart. Denne stramhed i udtrykket ønsker vi at fastholde, og derfor bliver udtyndingen også rytmisk over hele kirkegården. Det betyder, at hvert andet træ fældes.
Med en udtynding af træerne vil kirkebygningen også blive mere synlig fra både Skærmhatten og Store Tornbjergvej.
Vi håber naturligvis, at arbejdet kan foregå med så få gener for kirkegårdsbesøgende som muligt og, at gravstederne får lov til at være helt intakte. Men det kan nok ikke undgås, at der kommer til at ske et eller andet – at en hæk går i stykker eller en beplantning bliver ramt af en fældet træstamme osv. Vi beder derfor om overbærenhed, da arbejdet kræver lidt bøvl, førend vi alle kan nyde det færdige resultat. Set ud fra et kirkegårdsperspektiv vover vi at håbe på en god lang frostperiode den kommende vinter, for det vil gøre arbejdet lettere.
Skulle der – mod forventning – ske en skade på et gravsted uden, at vi har bemærket det, vil menighedsrådet bede jer om at kontakte kirkeværgen. Så vil vi naturligvis gøre skaden god igen.
På menighedsrådets vegne, Carsten Christensen

Vinter 2017/2018