Onsdag den 1. maj kl. 19.30

Denne aften vil vi fortsætte med forfatteren Henrik Pontoppidans: “Lykke - Per”
Alle er meget velkomne.
Helle Anker Bisgaard