Prædikenværksteder

Det kan være spændende at diskutere og få forskellige synsvinkler på de Bibeltekster, der skal prædikes over om søndagen.
Derfor inviterer vi jer tre aftener til at komme og give jeres
besyv med om de bibelske tekster, der er i spil ved den efterfølgende søndags gudstjeneste
Det drejer sig om følgende aftener:

Onsdag den 13. februar kl. 19.30

Onsdag den 27. februar kl. 19.30

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30

Helle Anker Bisgaard