Prædikenværksted

Tirsdag den 21. januar kl. 19.30

Prædikenværkstedet er et samtaleforum om den evangelietekst, der skal prædikes over den førstkommende søndag.

I dette tilfælde vil det sige søndag den 26. januar, hvor det er 3. søndag efter Helligtrekonger. Prædikenen er præstens ansvar, men et prædikenværksted er en god inspirationskilde for præsten og omvendt – og forhåbentlig - en god forberedelse for de kirkegængere, der deltager i prædikenværkstedet til at få dybere kendskab til de bibelske tekster, der er i spil ved den pågældende gudstjeneste. Har man lyst til at deltage (man behøver ikke at være særlig klog og belæst), siger man det til den præst, der står for prædikenværkstedet.

Ovennævnte aften er det undertegnede.

Helle Anker Bisgaard