Kirketjener søges

 

Kirketjener søges til Tornbjerg Kirke, Odense

 

Tornbjerg Kirke er en smuk og moderne forstadskirke, der bruges aktivt af sogneboere i alle aldre. Kirken tilbyder en bred vifte af aktiviteter og har et stærkt samarbejde med sognets frivillige, skoler og plejecentre.

 

Vi søger en kirketjener (37 t) som kan indgå i kirkens arbejdsfællesskab.

 

Du vil have følgende opgaver:

• Medvirken ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger

• Klargøring og oprydning af kirkerum og lokaler i forbindelse med møder og aktiviteter

• Indkøb i samarbejde med øvrige medarbejdere

• Anretning af mad samt lettere madlavning i forbindelse med møder og aktiviteter som familiegudstjenester, kirkefrokoster m.m.

• Rengøring af kirkerum og lokaler

• Renholdelse af udendørsarealer

 

Vi forventer at:

• Du er et imødekommende menneske med situationsfornemmelse og empati

• Du har lyst til at arbejde i et kirkeligt miljø

• Du både kan arbejde selvstændigt og samarbejde til mange sider

• Du tager imod de mennesker, der kommer i kirken med smil og hjælpsomhed

• Du er praktisk og kan løse lettere tekniske- og IT-opgaver

• Du har kørekort

• Du er indstillet på at arbejde på søn- og helligdage og med skæve arbejdstider

 

Vi tilbyder:

• En fuldtidsstilling: en femdags arbejdsuge med en fast og en fleksibel fridag

• Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan gøre en forskel for de mennesker, du møder

• Glade og positive samarbejdspartnere

• Gode arbejdsforhold i lyse og venlige lokaler

• Deltagelse i relevante kurser

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Kirkeværge Arne Mikkelsen, tlf. 26291559 eller Kontaktperson Vivi Reuss, tlf. 22161762.

Menighedsrådet vil indhente referencer og børneattest.

Ansøgningsfrist: den 27. marts. Ansøgningen med bilag sendes til https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9148, eller til Tornbjerg Kirkes Menighedsråd, Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 15.