Kære sognebeboere!
 
Tornbjerg Kirke ligger stille hen for tiden. Al aktivitet er midlertidigt indstillet. Det gælder for alle, hvad enten du plejer at komme til gudstjeneste, er konfirmand, deltager i babysalmesang eller plejer at få besøg af præsten til plejehjemsgudstjeneste. Det har vi ikke prøvet før. Kirke og kristendom næres ved og lever af, at vi er sammen. 
 
Men på trods af stilheden skal du vide, at vi er lige her, og er i gang med at finde andre muligheder for at være sammen på. Lige nu tænker vi over, hvordan vi (på trods) kan mødes for at høre påskens budskab, hvis denne alene-tilstand fortsætter. Med andre ord vil vi forsøge at lægge nogle gudstjenester ud på hjemmesiden i påsken. Vi må se, hvor langt vores tekniske snilde rækker. Vi vil tillade os at bruge de mailadresser, som er lagt i kirken og på den måde informere om vores nye og midlertidige måde at være kirke på.
 
Det ender godt!
Hvad er da påskens og kristendommens tale ind i en situation som denne? Der er rigtig meget at sige, men overskriften på det alt sammen kunne være: Det ender godt! Denne sætning og påstand er ikke et bibelcitat, selv om jeg synes, at Jesus burde have sagt det. Det ville passe godt ind i hans budskab i øvrigt. Nej, sætningen er snarere et kristeligt ordsprog, som indirekte lyder i enhver situation – den kendetegner forkyndelsen, når døden rammer os, og den kendetegner også en situation, hvor usikkerheden er det eneste sikre. Vi må finde ro i at opføre os ordentligt, gøre alt, hvad vi kan for at undgå spredning af smitten – og lægge resten i Guds hånd. Det forudsiges, at mange af os skal blive smittet i den kommende tid. Skulle det ske, må vi også lægge det i Guds hånd. Pludselig er det blevet meget tydeligt selv for unge, sorgløse og raske mennesker, at ”Menneskets liv er som græssets i enge, -  blomsten vi ligne fra isse til fod, - stormene hvine, og bladene hænge – visnet, man ved ikke mer, hvor den stod!” Men uanset hvordan det end måtte gå, er kristendommens svar, at det ender godt! Deri må du finde trøst og ro.
 
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen
 
Sognepræst Carsten Olav Christensen