Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirketjener søges

Kirketjener søges til Tornbjerg Kirke, Odense

Tornbjerg Kirke er en smuk og moderne forstadskirke, der bruges aktivt af sogneboere i alle aldre. Kirken tilbyder en bred vifte af aktiviteter og har et stærkt samarbejde med sognets frivillige, skoler og plejecentre.

Vi søger en kirketjener (37 t) som kan indgå i kirkens arbejdsfællesskab.

Du vil have følgende opgaver:

 • Medvirken ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Klargøring og oprydning af kirkerum og lokaler i forbindelse med møder og aktiviteter
 • Indkøb i samarbejde med øvrige medarbejdere
 • Anretning af mad samt lettere madlavning i forbindelse med møder og aktiviteter som familiegudstjenester, kirkefrokoster m.m.
 • Rengøring af kirkerum og lokaler
 • Renholdelse af udendørsarealer

Vi forventer at:

 • Du er et imødekommende menneske med situationsfornemmelse og empati
 • Du har lyst til at arbejde i et kirkeligt miljø
 • Du både kan arbejde selvstændigt og samarbejde til mange sider
 • Du tager imod de mennesker, der kommer i kirken med smil og hjælpsomhed
 • Du er praktisk og kan løse lettere tekniske- og IT-opgaver
 • Du har kørekort
 • Du er indstillet på at arbejde på søn- og helligdage og med skæve arbejdstider

Vi tilbyder:

 • En fuldtidsstilling: en femdags arbejdsuge med en fast og en fleksibel fridag
 • Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan gøre en forskel for de mennesker, du møder
 • Glade og positive samarbejdspartnere
 • Gode arbejdsforhold i lyse og venlige lokaler
 • Deltagelse i relevante kurser

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.


Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner).

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Menighedsrådets forkvinde Ann Britt Bjørnskov, tlf. 6169 3144 eller Kontaktperson Vivi Reuss, tlf. 2216 1762.
Menighedsrådet vil indhente referencer og børneattest.
Ansøgningsfrist: den 12. januar 2023. Ansøgningen med bilag sendes til 9148fortrolig@km.dk eller til Tornbjerg Kirkes Menighedsråd, Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ.